Okręg 15

Andrzej Przybycień

Radny Gminy Przywidz 4 kadencji.

Mieszkaniec Kierzkowa od 1965 roku. Nauczyciel.

Prezes Stowarzyszenia Zielona Kraina Gmina Przywidz.

Uczestnik i współorganizator kampanii społecznych przeciwko: regionalnemu wysypisku śmieci w Miłowie, odwiertom za gazem łupkowym na terenie Gminy Przywidz (ze względu na ochronę zbiorników podziemnych wody pitnej znajdujących się na terenie naszej gminy), przemysłowym elektrowniom wiatrowym w Miłowie i Piekle Górnym.

Zwolennik rozwoju nie uciążliwego dla środowiska i mieszkańców przemysłu oraz usług w gminie.

Startuje w okręgu nr 15 obejmującym sołectwa: Piekło Górne, Kierzkowo, Miłowo, Kozia Góra.