Okręg 4

Krzysztof Kupracz

Lat 39, wykształcenie średnie, absolwent liceum handlowego, ojciec cudownych bliźniaków.

Program dla Jodłowna:

Poprawa bezpieczeństwa poprzez montowanie oświetlenia w zaciemnionych miejscach oraz dróg dojazdowych. Budowa placu zabaw oraz boisk dla dzieci i młodzieży. Utwardzenie nawierzchni dróg.

Startuje w okręgu nr 4 obejmującym sołectwo Jodłowno