Okręg 7

Sławomir Plichta

Lat 58, Radny sześciu kadencji.

Radny sześciu kadencji. Pracuje jako koordynator w Hydromech Lublewo. Jest mieszkańcem Pomlewa od urodzenia. Zna potrzeby mieszkańców Pomlewa oraz Gminy. Potrafi obronić i uzasadniać wnioski mieszkańców. Umie pracować w zespole, ma doświadczenie w pracy jako radny Rady Gminy Przywidz. Ma dobre kontakty z sąsiednimi gminami. Ceni prawdę i uczciwość. Szanuje pieniądze gminy jak swoje.

Startuje w okręgu nr 7 obejmującym część sołectwa Pomlewo ulice: Boczna, Bukowa, Gdańska od nr 1 do nr 13, Jesionowa, Kątowa, Kręta, Krótka, Leśników, Łukowa, Modrzewiowa, Osiedlowa, Polna, Poprzeczna, Prosta, Skarpowa, Słoneczna, Sosnowa, Świerkowa, Szkolna od nr 1 do nr 18A, Wiejska